Jämställdhetspolicy

Ålands litteraturförening verkar för läsande och litteratur på alla områden i samhället. Föreningen söker samarbete med andra sammanslutningar som arbetar för jämställdhetsfrågor och lika värde. Föreningen är öppen för litteraturintresserade personer oavsett kön, etnicitet, ålder, socioekonomiska förutsättningar, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. I mån av möjlighet ordnas evenemang och kurser i tillgängliga utrymmen. Ytterst ansvarig för att jämställdhetspolicyn följs är föreningens styrelse. Jämställdhetsarbetet skall hållas levande och förankrat i verksamheten.

%d bloggare gillar detta: